On

Jak rozjet živnost

Posted by

Pár základních věcí, pokud se rozhodnete otevřít vlastní živnost, byste vědět měli . V první řadě musíte mít pořádně rozmyšleno, v jaké oblasti se chcete podnikání věnovat. Jinak stačí, pokud jste dosáhli plnoletosti, tedy věku osmnácti let a jste způsobilí provádět právní kroky. Prokazovat nemusíte, zda máte potřebné znalosti i praktické zkušenosti. Stát vás to bude pouhou tisícovku a návštěvu finančáku, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení.

plechovka pití u pc

Nabízet byste měli služby nebo výrobky v co největší kvalitě, neupřednostňovat kvantitu nad kvalitou, jen tak si získáte zákazníky. Do práce ze sebe vložte maximum, určitě se vám to vyplatí a mnohonásobně vrátí. Ať už si vyberete jakýkoliv druh živnosti, vždy si důkladně zjistěte, co pro její provozování ze zákona musíte mít k jejímu chodu.

Na rozdíl od velkých firem a společností má živnostník náklady menší, to ale neznamená, že by měl jít s cenou dolů, i když se to ze začátku může zdát jako dobrý tah, jak přitáhnout budoucí klienty. Následné zdražení by pak mohlo mít za následek odliv těchto zákazníků. Cena, ať už za službu nebo výrobek, by měla odpovídat aktuální situaci na trhu. Také musíte mít přesně dané, kolik činí vaše příjmy, a aby to, co vyděláte, stačilo na náklady. Myslet musíte na úhradu zdravotního a sociálního pojištění, nájemné a energie spojené s chodem provozu. Je také důležité dávat si nějaké peníze bokem, tzv. pro strýčka příhodu.
natažená ruka

Daním se nevyhnete, proto si pečlivě veďte účetnictví nebo jeho vedení svěřte odborníkovi. Každý rok do konce března musíte podat daňové přiznání a doklady o tom, že jste pravidelně odváděli zdravotní a sociální pojištění.

Abyste měli dostatek času na práci, veďte veškerou administrativní činnost pokud možno úsporně ve formě elektronické.