On

Letní tábor si rezervujte včas

Posted by


Možná to vypadá, že do prázdnin je mnoho Äasu. Ale ti, kdo mají zkuÅ¡enosti vÄ›dí, že jen vÄasná rezervace zajistí nejen místo pro VaÅ¡e dítÄ› na Vámi vybraném táboÅ™e, ale už si také podle termínů můžete naplánovat dovolenou. Letní tábor, který pořádáme, se již zaplňuje a tak s pÅ™ihláškou neotálejte. ProÄ tábor právÄ› s námi? OdpovÄ›dí by mohly být pozitivní reakce rodiÄů a dÄ›tí z minulého tábora. Mnohem více Vám ale VaÅ¡e rozhodování usnadní kompletní informace o naÅ¡em táboÅ™e. Na naÅ¡ich internetových stránkách pak bÄ›hem tábora můžete sledovat den po dni, co se dÄ›lo a jak VaÅ¡e dÄ›ti si tábora užívají.

Letní tábor i na facebooku

Asi nikoho nepÅ™ekvapí, že v dneÅ¡ní dobÄ› je facebook také zdrojem informací a sdílení. Letní tábor, který pro dÄ›ti od 7 do 16 let pořádáme, také na facebooku najdete. Možná vzniknou již pÅ™ed zaÄátkem tábora nová přátelství. Za velmi pÅ™ijatelnou cenu nabízíme deset dní uprostÅ™ed přírody a s programem, který bude bavit vÅ¡echny dÄ›ti. Náš tým se již teÄ těší na putování do neznáma, soutěže, hry i napínavé bojovky. Areál je ideální pro veÅ¡keré sportovní vyžití a je doslova rájem pro VaÅ¡e dÄ›ti.