On

Připravte se na příchod miminka

Posted by


JistÄ› jste již slyÅ¡eli o kurzech pro tÄ›hotné. NejÄastÄ›ji jsou k vidÄ›ní pÅ™edevším v amerických filmech, kde již fungují nÄ›kolik desítek let. I když u nás nemají tak dlouhou tradici, je o nÄ› stále vÄ›tší zájem. Porod je sice pÅ™irozený proces, jak pÅ™ichází miminko na svÄ›t, ale není to nic jednoduchého. Pánové si možná myslí, že by to hravÄ› zvládli, ale ti, co byly u příchodu na svÄ›t svého dítÄ›te, by jim za pravdu urÄitÄ› nedali. VÄ›tÅ¡ina z nastávajících maminek má strach z porodu i z výchovy miminko. To, na co jste pÅ™i snaze poÄít dítÄ› vůbec nemysleli, se rychle blíží. Máte strach, že to nezvládnete? PÅ™edporodní příprava vám pomůže se tÄ›chto obav zbavit.

S jistotou a beze strachu

NaÅ¡e kurzy jsou urÄeny pro vÅ¡echny budoucí maminky, které nechtÄ›jí nic zanedbat, a chtÄ›jí se na ty těžké i krásné chvíle příchodu miminka skvÄ›le pÅ™ipravit. NauÄíte se vÅ¡e o tom, jaké situace mohou nastat, jak to vÅ¡e zaÄíná, jak si pomoci od bolesti, a mnoho dalšího. Krom toho vám poradíme i s tím, jak se o miminko správnÄ› starat, a jak kojit.