On

Svět bez techniky

Posted by


Já si myslím, že bez technických vymožeností by to už asi nebyl tenhle známý veselý svÄ›t. Podle mého názoru, kdyby lidé také více dbali o to, aby se dozvÄ›dÄ›li více informací o technice a tak podobnÄ›, tak by to bylo samozÅ™ejmÄ› jenom pro jejich dobro, protože já si myslím, že v dneÅ¡ním svÄ›tÄ› je technika opravdu hodnÄ› důležitá. A já si nedokáži pÅ™edstavit, i kdyby tÅ™eba lidé mi dokola opakovali, že technika je úplnÄ› nedůležitá, že jí nikdo nechce a že technikou prostÄ› nikdo nežije. Opravdu? Proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by na tom bylo, kdyby lidé také využívali tÅ™eba různé možnosti, kde by se mohli technice lépe nauÄit anebo pÅ™iuÄit anebo také technice a lépe vÅ¡emu porozumÄ›t.

Svět bez techniky? Vůbec ne.

Když to tak vezmu, tak techniku má vlastnÄ› doma úplnÄ› každý a nemusí se jednat o televizi nebo o poÄítaÄ. To jde také hlavnÄ› o mobilní telefon, protože mnoho lidí si myslí, že nejsou na technice hodnÄ› závislí, jenomže když to tak vezmu, tak tÅ™eba pokud jste zvyklý volat s nÄ›kým tÅ™eba dvÄ› hodiny dennÄ› nebo hodinu dennÄ›, tak to znamená, že už asi nÄ›jaká závislost tam bude. Tohle ale nevadí. Já si myslím, že pokud si lidé takhle volají s přáteli nebo s rodinou, tak na tom opravdu nevidím nic Å¡patného. TÅ™eba když jsou lidé sami a po práci nemají opravdu co dÄ›lat a nemají žádné koníÄky, tak na tom nevidím opravdu nic Å¡patného, když lidé takhle budou s nÄ›kým volat a povídat si.

Naše každodenní technika.

VždyÅ¥ je to skvÄ›lé i pro jejich dobro. AbsolutnÄ› nedokážu pÅ™edstavit, kdybych nÄ›kam musela jít a nemohla bych mít s sebou mobilní telefon. Já bych se zbláznila, opravdu si to nedokáži pÅ™edstavit. Navíc je hodnÄ› lidí, kteří tÅ™eba mobilní telefon využívají opravdu každý den. Tady je tahle technika opravdu k nezaplacení, proto si myslím, že lidé by nemÄ›li na techniku úplnÄ› zanevřít jako nÄ›kteří lidé, například moje babiÄka i dÄ›deÄek. Ti nemají rádi techniku vůbec. A kdyby bylo po jejich, tak by prý zruÅ¡ili úplnÄ› vÅ¡echny mobilní telefony a televize. To by byl Å¡ok.