On

Na silnicích jezděte ohleduplně

Posted by

S nárůstem automobilů na našich silnicích, přibývá i více dopravních nehod. Bohužel čím dál častěji smrtelných. Jezdí stále více řidičů seniorů, řidičů nezkušených a bohužel stále více se zvyšuje mezi řidiči bezohlednost.

rušný provoz

Která skupina nejvíce provoz na silnici ohrožuje?

Senioři většinou jezdí opatrněji než mladí řidiči. I tento způsob jízdy, ale není v některých situacích ten nejlepší a nejbezpečnější. Každý senior by měl od 65 let povinně absolvovat lékařskou prohlídku, každé dva roky. K diskuzi by zřejmě bylo, jestli je toto řešení ideální. V době aktuální prohlídky může být zdravotní stav seniora naprosto v pořádku. Co když se, ale do další prohlídky jeho zdravotní stav podstatně změní? Praktický lékař, který většinou rutinní prohlídku provádí, může seniora poslat ke specialistovi. Někdy je nutné doplnit například oční vyšetření. Prohlídka se neprovádí v rámci zdravotního pojištění. Vyšetření se provádí na vlastní náklady seniora. Řidič, který zdravotně není způsobilý, by v žádném případě usednout za volat neměl. Rozhodně to není diskriminace seniorů, ale v pokročilém věku se snižuje za volantem pozornost a koncentrace.

A jak je to se skupinou mladých, ještě nevyježděných řidičů?

U mladých řidičů jde spíše o opačný přístup ke stylu jízdy než u seniorů. Mnohdy přecení své řidičské umění a schopnosti. Jsou sebevědomí a řídí s pocitem, že právě jim se nemůže nic stát. K častým nešvarům patří i používání mobilních telefonů. Nezřídka se bohužel u této věkové kategorie prokáže i požití psychotropních látek a alkoholu.
muž za autem

Z provedených studií vyplývá, že obě tyto skupiny jsou rizikové.

V každém případě bychom se měli na silnicích pohybovat opatrně, zodpovědně, ale i s co největší ohleduplností k ostatním účastníkům silničního provozu. Nezapomínejte na to, že za volantem nás ohrožuje nejen stres, nevyspání ale například i letní parna nebo užití léků.