On

Když tabáková firma podporuje budoucnost bez kouře

Posted by

Philip Morris ČR, výrobce tabáku, zveřejnil tyto informace již v březnu, před konáním valné hromady. Tržby stouply o více než patnáct procent bez započtení spotřební daně a DPH, na 14,1 miliardy korun. Firma navrhovala tedy vyplatit hrubou dividendu 1 600 korun, včetně přibližně 220 korun z nerozděleného zisku z minulých let. Akcionáři za rok 2017 za akcii spolčenosti získali 1 080 korun.

cigarety marlboro

Uvedené informace zveřejnila firma v rámci pozvánky na valnou hromadu. Předseda představenstva společnosti také uvedl, že růst konsolidovaných tržeb bez spotřební daně a DPH byl v loňském roce byl zapříčiněn právě příznivým vývojem cen tabákových výrobků určených ke kouření. To zahrnuje tedy i cigarety, cigarillos a tabák určení pro ruční výrobu cigaret. Mimo toho tam patří i více objemový tabák pro ruční výrobu cigaret.

Zahřívání tabáku

Náklady na propagaci a komercializaci iQOS zvýšily ale provozní náklady o 1,4 miliardy korun. Tyto výrobky a náplně Heets, které se nepálí, nýbrž se v nich tabák zahřívá, začal Philip Morris distribuovat v roce 2017. Podle firmy se investice vyplatí, neboť úroveň škodlivých a potenciálně škodlivých látek je v těchto produktech a v systému použití až  95 procent nižší než při klasickém pálení tabáku, tedy při klasickém kouření.
kouř cigarety

Revoluce v tabákovém průmyslu?

V roce 2018 zaregistrovala firma 165 tisíc nových uživatelů iQOS v České republice a na Slovensku to bylo 81 nových uživatelů. Celkově se tak od uvedení produktu na trh v České republice pro tuto variantu rozhodlo již 226 tisíc lidí, na Slovensku pak 111 tisíc uživatelů.

Procento lidí využívající tuto variantu použití tabáku je v České republice z celkového počtu kuřáků 2,6 procenta. U našich bratrů je to pak 3,7 procenta. Z těchto informací Philip Morris vyvozuje, že dospělí kuřáci v obou krajinách mají zájem o změnu alternativy, když vědí, že při zahřívání tabáku touto cestou existují mnohem menší zdravotní rizika. Společnost tedy považuje investici do tohoto způsobu využití tabáku jako správnou a věří v její další budoucnost.